กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (9-21 เม.ย.56)

กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (9-21 เม.ย.56)

กด Like

 

กรมเจ้าท่า

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

12,240 บาท

 

2 อัตรา

 

ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 9 – 21 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634999984977860214.pdf

 

-

   : , , ,