กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ (ช่างสำรวจ)

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ (ช่างสำรวจ)

กด Like

กรมเจ้าท่า

 

พนักงานราชการ

 

ช่างสำรวจ (กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป๗

 

12,240 บาท

 

- ส่วนกลาง 2 อัตรา สังกัดสำนักวิศวกรรม - ส่วนภูมิภาค 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ปวส. สาขาช่างสำรวจ โยธา หรือก่อสร้าง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 – 21 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634999984977860214.pdf

 

-

   : ,