กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

กด Like

กรมการแพทย์

 

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

17,290 บาท

 

1 อัตรา

 

-

 

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634999793171457323.pdf

 

-

   : , ,