กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สหโภชน์)

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สหโภชน์)

กด Like

กรมเจ้าท่า

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ

 

ปวช. 9,960 บาท, ปวท. 11,450 บาท, ปวส. 12,240 บาท

 

1 อัตรา

 

-

 

1. ได้รับวุฒิ ปวช., ปวท หรือ ปวส. ทางด้านโภชนาการหรือคหกรรมศาสตร์ 2. เป็นเพศชาย และว่ายน้ำเป็น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 – 21 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชม.

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634999984977860214.pdf

 

-

   : , , ,