สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร พนักงานอาลักษณ์ พนักงานธุรการ พนักงานบันทึกข้อมูล

 

9,960 - 19,680 บาท

 

จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรีและปริญญาโท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/dCDOA2

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,