สรรพากรหนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 7-22 พ.ค. 56

สรรพากรหนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 7-22 พ.ค. 56

กด Like

กรมสรรพากร

 ประกาศสำนังงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ 1/2556

 

สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

 

15,000

 

1

 

ปริญญาตรี

 

ปริญญาตรี ทุกสาขา

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี และงานนบริการผู้เสียภาษี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จะต้องได้คะแนนตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

7-22 พ.ค. 56

 

http://bit.ly/17J02Py

 

http://www.rd.go.th/

   : ,