Job MThai งานราชการ สมัครงานราชการ หางานราชการ ล่าสุด

งานราชการ

สอบราชการ สมัครงานราชการ หางานราชการ สอบงานราชการ งานราชการ 2556 สอบราชการ 2556 สมัครงานราชการ 2556 รับสมัครงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ เปิดสอบงานราชการ สมัครสอบราชการ ราชการ สอบข้าราชการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริ..

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้า..

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา..

งานราชการ 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม  53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557..

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557..

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557..

สมัครงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ หางานราชการ เปิดสอบงานราชการ

งานราชการครู 

เมืองพัทยา เปิดสอบบรรจุผู้ช่วยครู จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

เมืองพัทยา เปิดสอบบรรจุผู้ช่วยครู จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557..

สพฐ. ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 ..

เทศบาลตำบลโนนดินแดง รับสมัคร\บุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลโนนดินแดง รับสมัคร\บุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556..

อาชีพครู สอบครู งานครู สมัครงานครู หางานครู งานครูอัตราจ้าง

งานรัฐวิสหกิจ 

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นผู้ปฎิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 2/2557 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557..

รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 39 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง 6 มิย. 57

รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 39 อัตรา ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง 6 มิย. 57..

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2557 ..

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ งานรัฐวิสาหกิจ 2556 หางานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

งานลูกจ้างข้าราชการ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556..

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556..

กระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

สอบข้าราชการ สอบบรรจุข้าราชการ งานข้าราชการ 2556 เปิดสอบข้าราชการ สมัครงานข้าราชการ